Нужно соченение на татарском языке _Халкымнын рухи байлыгы_ помогите плиз нужно сегодьня

Нужно соченение на татарском языке _Халкымнын рухи байлыгы_ помогите плиз нужно сегодьня

 1. да я почти что понел
 2. кто это написал?
 3. Безне? илд? гореф-гад?тл?рг? гел у?ай караш кына яш?п килде дип ?йтеп булмый. Киресенч?, озак еллар буена алар дини карашлар бел?н, совет кешесен? кир?ксез борынгылык, кадимилек, искелек бел?н б?йле бер н?рс? дип ис?пл?нде. Безг? б?йр?мн?ребезне, аларга нисб?тле аерым йолаларны? с?лам?т, халыкчан рухын кире кайтару кир?к. Бу ?и?ел булмаган юлыбызда безг? Г. Б?шировны? Туган ягым яшел бишек ?с?ре шактый ярд?м ит?р.

  Г. Б?широв бу ?с?ренд? халкымны? к??ел байлыгын б?тен тулылыгы бел?н ?ыйнап бирг?н. Ул халыкны? гасырлар буе ?ыелып килг?н рухи байлыгын йола-б?йр?мн?ренд? д?, гореф-гад?тл?ренд? д?, кешел?рне? бер-берсе бел?н м?н?с?б?тл?ренд? д?, гаил? мисалында да к?рс?т?.

  Автор татар халкыны? б?йр?мн?ре турында яратып яза. Болар: Сабантуй, Каз ?м?се, Тула ?м?се, киндер тукмаклау, урак уру, ч?ч?г?, печ?нг? т?ш?, я?гыр боткасы ?.б. Бу б?йр?м-?м?л?р вакытында егетл?р-кызлар бер-берсе бел?н танышканнар, к?з?тк?нн?р, со?ыннан оя корганнар.

  ?с?рд? тасвирланган гореф-гад?тл?рне?, йолаларны? кайберл?ре онытылып бара б?генге к?нд?. Язучыны? мен? шу?а й?р?ге ?рни. Бу кыймм?тле рухи х?зин?безне? бер ?лешен ген? булса да терк?п калуым бел?н мин ?земне б?хетле саныйм ди Г. Б?широв. ?йе, татар халкы нинди ген? авырлыклар к?рм?сен, ?зене? гореф-гад?тл?рен, матур йолаларын, искиткеч бай б?йр?мн?рен к??ел т?ренн?н чыгарып ташламаган. Алар гасырлар аша безне? хозурга килеп ирешк?нн?р. Без, 21 нче гасыр буыны, боларны? барысын да т?кми-ч?чми кил?ч?к буыннарга илтеп ?иткерерг? тиешбез. Шул вакытта гына татар халкы милл?т буларак яш?р, рухи яктан тагын да баер.

  Халкымны? к??ел байлыгы турында с?йл?шк?нд?, Г. Б?шировны? с?зл?рен? тукталмыйча м?мкин т?гел. Халыкны? и? зур байлыгы, и? кадерле рухи х?зин?се, ?ичшиксез, аны? теле. Халык ?зене? телен, оста бакчачы кебек, яман ?илл?рд?н, р?химсез салкыннар куырудан саклап, ме? еллар буена ?стереп килг?н, ?злексез баетып, матурлап, и? тир?н фикерл?рен, и? нечк? хисл?рен д? а?латып бирер д?р???г? китерг?н, ди ул.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *